Dažni sutrumpinimai

Šioje lentelėje pateikiami keli bendriniai sutrumpinimai ir jų reikšmės. Atkreipkite dėmesį, kad daugelis santrumpų skiriasi tik didžiosiomis raidėmis ar skyryba, o tai gali gluminti!