Ralphas Naderis

Vartotojų gynėjo ir prezidento vilties Ralfo Naderio biografija.